Contact gegevens / Contact details
 
  
Geslacht/ Sex:
 
Man/ Male
Vrouw/ Female
 
 
 
 
 
 
Voornaam / First name*
 
 
 
 
Tussenvoegsel / Middle name
 
 
 
 
Achternaam / Last name*
 
 
 
 
Emailadres / E-mail address*
 
 
 
 
Telefoonnummer / Phone number*
 
 
 
 
Postcode / Postal code
 
 
 
 
Huisnummer / House number
 
 
 
 
Toevoeging / Addition
 
 
 
 
Geboortedatum / Date of birth*
 
 
 
 
 
Beperking / Limitation

Heb je een fysieke of andere beperking waarme we rekening moeten houden? / Do you have a physical or other limitation we have to take into account?

 
 
Beperking / Limitation
 
Ja / Yes
Nee / No
 
 
 
Omschrijving beperking / Description limitation
 
 
 
 
 
Vrijwilligerswerk DOA onbezoldigd / Voluntary work DOA unpaid for

Ik begrijp en accepteer dat vrijwilligerswerk bij DOA onbezoldigd is en dat ik derhalve geen reiskosten- of andere vergoedingen zal ontvangen. 

I understand and accept that voluntary work at DOA is unpaid and that therefore I do not receive travel- or other compensations. 

  
Vrijwilligerswerk DOA onbezoldigd / Voluntary work DOA unpaid for*
 
Ja, dat begrijp en accepteer ik / Yes, I understand and accept this
Nee, dat begrijp en accepteer ik niet / No, I don't understand and accept this
 
 
 
 
Uitgebreide motivatie / Extensive motivation

Vertel ons in ongeveer 300 woorden iets over je motivatie en ervaring.
Tell us in about 300 words about your motivation and experience. 
 
Uitgebreide motivatie / Extensive motivation *
 
 
 
 
 
Keuze afdeling*
 
 
 
Ja, ik wil maandelijks een nieuwsbrief!